SRV tahtoo olla aktiivinen toimija vastuullisuuskentällä

uutiskuva_vastuulisuus_flanagan

Uusia avauksia entistäkin vastuullisemman toiminnan suuntaan SRV on tehnyt tänä syksynä esimerkiksi liittymällä yritysvastuuverkosto FIBSin jäseneksi ja palkkaamalla uuden vastuullisuusjohtajan.
SRV:n vastuullisuustyön kantavia teemoja ovat jo pitkään olleet toiminnan läpinäkyvyys, työturvallisuus, harmaan talouden torjunta ja hankkeiden sijainti ja suunnittelu. Erityisen tärkeitä asioita ovat myös henkilöstön hyvinvointi, ympäristövaikutusten vähentäminen koko arvoketjussa ja yrityksen taloudellinen vakaus.

Näiden teemojen parissa työskentely sai uutta vauhtia, kun vastuullisuus nostettiin SRV:ssä helmikuussa 2016 yhdeksi kuudesta strategisesta kehitysohjelmasta. Kuluvan vuoden tavoitteena on rakentaa uuden strategian mukainen vastuullisuusohjelma sekä toimintamalli. Elokuussa työssään aloittaneen SRV:n uuden vastuullisuusjohtajan Anne-Maria Flanaganin tehtävänä on luotsata yritystä rakennusalan edelläkävijäksi: ”Vastuullisuustyön tulee olla tavoitteellista, hyvin johdettua ja osa arkipäiväistä työtä. Tavoitteenamme on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteidemme toteutumista ja antaa liiketoiminnalle lisää eväitä pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä”.

Lue lisää Anne-Mariasta ja SRV:n vastuullisuustyön tavoitteista:
http://www.srv.fi/srv-yhtiona/media/artikkelit/srv-vahvistaa-vastuullisuusosaamistaan-vastuullisuusjohtajaksi-anne
http://www.mynewsdesk.com/fi/fibs/news/srv-liittyi-fibsin-jaeseneksi-184627