”Lisää elämää ja työpaikkoja” – Vantaankosken kaavarunkotyö käyntiin

Vantaankosken kehittäminen on ottanut merkittävän askeleen. Vantaan kaupunki on käynnistänyt alueen kaavarunkotyön, jossa selvitetään parhaita ideoita vetovoimaisen ja toimivan työpaikka-alueen luomiseksi.

– Etsimme ideoita siitä, miten Vantaankoskea voidaan tiivistää ja kehittää parhaalla mahdollisella tavalla. Tuomme alueen toimijat yhteen ja herättelemme kiinnostusta aluetta kohtaan. Samalla teemme selvityksiä mm. luontoon ja liikenteeseen liittyen, kuvailee arkkitehti ja asemakaavasuunnittelija Anne Olkkola Vantaan kaupungilta.

Vantaankoski tunnetaan paitsi Sanomalan painotalosta, myös lukuisten tutkimukseen ja tekniseen kauppaan erikoistuneiden yritysten keskittymänä. Alueelle ovat jo sijoittuneet mm. Gemalto, Thermo Fisher Scientific, Alstom, Pöyry ja SKS Group.

Visiot ja todellisuus ottavat mittaa toisistaan

Olkkolan tiimi on suuren kartan äärellä. Heidän tehtävään on yhdistää työpaikka-alueen elinvoimaisuus, nykyisten asuinalueiden viihtyisyys ja turvallisuus sekä eri liikkumismuotojen sujuvuus ja turvallisuus. Ei mikään pieni projekti, mutta Vantaalla on jemmassa kovan luokan ideoita.

Vuonna 2016 järjestetyn kansainvälisen ideakilpailun voittajaksi valittiin L Arkkitehdit Oy:n Futurama-ehdotus, joka purkaa ennakkoluulottomasti työn, vapaa-ajan, kodin ja työpaikan raja-aitoja. Tuleeko Vantaankoskesta vapaakaupunki työelämän kokeiluille?

– Mietimme parhaillamme, mitkä voittajatöiden ehdotuksista on realistista toteuttaa. Lentokentän läheisyydellä on sekä hyvät että huonot puolensa: hyvän sijannin kustannuksena asuntotuotanto ei tule kysymykseen, sillä suunnittelualue on yleiskaavassa merkitty lentomelualueeksi. Hyvä saavutettavuus ja liikenneyhteydet mahdollistavat kuitenkin monenlaista toimintaa, Olkkola kuvailee.

Kaavarunkotyössä kuunnellaan herkällä korvalla asukkaita, maanomistajia ja muita toimijoita, joihin uudistus konkreettisesti kohdistuu. Asukastilaisuudessa elokuun lopulla ideat lensivät, ja paikalle ehdotettiin muun muassa hyvää tanssipaikkaa.

– Olemme hyvin iloisia siitä, että Vantaakosken kehittämiseen suhtaudutaan valtavan myönteisesti. Yhteistä kaikille ideoille on se, että alueelle halutaan lisää ihmisiä ja elämää, Olkkola sanoo.

Lue lisää: SRV:n Pressi-toimitilakokonaisuus on osa uutta Vantaankoskea

 

Vantaankosken kehitystyö pähkinänkuoressa:

• Vantaankosken kaavarungon suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kehä III:een ja etelässä Matkatiehen, Martinkyläntiehen, Laajakorvenkujaan sekä Martinlaakson liikuntapuiston ja Kivimäenpuiston eteläreunaan.

• Vantaankoskella on noin 3600 työpaikkaa ja noin 140 asukasta. Kaavarungossa tutkitaan edellytyksiä 7000 työpaikan sijoittamiselle alueelle.

• Vantaankosken alueella on pääpiirteissään valmis auto- ja kevyenliikenteenverkko, jonka kapasiteettia ja kehittämistarpeita tutkitaan erillisellä selvityksellä.

• Parannusehdotusten liikenteellisenä tavoitteena on, että yhä useampi työmatka tehtäisiin kävellen, polkupyörällä tai joukkoliikenteellä.

Mikä kaavarunko?

Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi suunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja keinot ohjaamaan alueen suunnittelua. Työ tuottaa suunnitelman, joka ohjaa tulevaa asemakaavoitusta. Kaavarunkotyössä tehdään yhteistyötä maaomistajien, asukkaiden, eri alojen asiantuntijoiden sekä erilaisten sidosryhmien, kuten työntekijöiden ja yrittäjien kanssa.

Lähde: Vantaankosken kaavarunko – osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.8.2017